intellektika
Registreerimine haridus- ja infomessile INTELLEKTIKA 2016 on lõppenud. 19.01 uudis
Mess toimub 12. veebruaril 2016 Tartu messikeskuses.

Intellektika 2016 hüüdlause on MÄRKA VÕIMALUST!

Intellektika 2016 mess kaasab korraldusse mitmeid organisatsioone ja gruppe, mille läbi tuuakse messile põnevaid ja uudseid ettevõtmisi.

Messi C-hallis seatakse esmakordselt üles uudne nn „avatud õppe klass“, et viia läbi õpitunde, kus suhtlemine õpilase ja õpetaja vahel on viidud täiesti uuele tehnoloogilisele, intellektuaalsele ja loovale tasandile.

Avatud õppe klassi aitavad tegevuste ja tehnikaga sisustada Ahhaa, Tartu Ülikooli Haridusuuenduse keskus, Loodusteadusliku hariduse keskus ja Haridustehnoloogia keskus. Õpilaste vahel, kes võtavad avatud õppe klassi tegevustest osa, loositakse messi toetajate Valio Eesti AS, Eesti Leivatööstus OÜ ja Tere AS poolt välja pandud maitsvaid auhindu!

Kontrastiks tuleviku õppeklassile saab uudistada vanavanemate-aegset klassimudelit, mille aitavad sisustada Võru Instituut, Põlva Talurahvamuuseum ja Vana-Võro Kultuurikoda.

Messil saab teavet edasiõppimisvõimaluste ja –tingimuste kohta nii gümnaasiumides kui ka kutseõppeasutustes, kodu- ja välismaistes kõrgkoolides.

Noortele, kel esialgu edasiõppimisplaani puuduvad, annavad karjäärialast nõu Töötukassa ja Tööinspektsiooni spetsialistid.

Eksponentidena osalevad mitmed huviharidust ning vaba aja veetmise võimalusi tutvustavad asutused, samuti saab teavet keeleõppevõimaluste kohta. Messil pakuvad põnevust ja uudistamisvõimalusi mitmed erinevad simulaatorid, saab kätt proovida võistlustel, töötubades ja õppeklassides, toimuvad välismaise hariduse infotunnid jpm.

Usume, et Intellektika 2016 messil saab iga külastaja uut informatsiooni talle huvipakkuvate õppimis- või karjäärivõimaluste kohta kohta, laiendab oma silmaringi ja MÄRKAB OMA VÕIMALUSI!

Messi korraldustoimkond koos eksponentidega annab endast parima, et mess õnnestuks.

Meeldejäävat messikülastust soovides,
INTELLEKTIKA 2016 meeskonna nimel,
Virge Lomp
projektijuht